Malmag, Tarsius syrichta, sa Bohol

Therese, sa The Iscremist

Anna, DJ, sa palaruan

6 na Lahok sa Mukha ng Bakasyon. 

Mga Kuha mulang Quezon, Albay, Batanes at Palawan

Climate Change

Hindi kita tiningnan nang tuwid
kanina, habang nasa entablado ka,
dahil malamig ang silid, at nanginginig
ako, at naaalaala kong nagpapawis
sana sa init ang mga oso at penguin
sa Antartika, kung káya lamang nilang
magpawis. Ano sa gayon ang karapatan natin
na manginig sa ginaw? Anila,  nakaupo
sa talaro ang lahat, tinitimbang ng kalawakan
ng daigdig ang lahat. Kaya ba gano’n, at
iniisip ko kung giniginaw ka rin kaya
sa maiiksing manggas ng kamiseta,
o kaya ka ba nagsuot ng mga botang
katad. Uminom ka ng tubig at sumagi
sa isip ko na tila nga tubig ang iyong tinig,
at ang bawat patak ng notang inaawit
ay unti-unting sinasahod ng munting silid.
Ganyan daw nagsisimula ang buhay,
sa ambong maiipon sa mga lambak
na gumuguhit na ugat ng daigdig,
sa mga uka ng lupa na sumasalok sa ulan,
sa madidlim na sulok na pinagsasanawan.
Tutula dapat ako tungkol sa mga gubat,
sapagkat panahon ngayon ng pagbabago
sa ihip ng hangin. Sinisinat ang mundo
at matatanto kong ikaw ang kanilang laging
ibinababala. Hindi nga ba’t may bagyo raw
na anong lakas na nagbabantang dumating?
Walang kinalaman sa atin ang pag-asa,
ngunit nadarama kong may pinaaapaw ka
na mga ilog at lawang nagbabantang
tangayin sa agos ang mapayapa kong
isipan. Kinakawkaw ng umaangging ikaw
ang mga tahimik na batis ng kaluluwang
pinaaapaw ang diwa at binabantaan akong
lunurin sa aking sarili. Hindi ba’t ipinapangalan
nila sa tao ang bagyo? Anila, palatandaan
ng pagbabago sa daigdig ang mga bagyong
palakas nang palakas. Sa malalayong lupalop
ng puso, may tinutunaw kang mga akala
at pangako. Tumataog ang buong karagatan
at habang umiigpaw ang mga alon
sa mababatong pampang ng masukal kong loob,
aalalahanin ko ang kulay ng iyong damit,
ang iyong mga botang katad, sapagkat
sa ilalim tubig ay laging nalulusaw ang tiyak
na hugis ng mga bagay. May mga pulong ibig
yakapin ang dagat. Ngunit walang isip
ang mga butil ng buhanging nakalatag –
sinong di hibang ang maghahanap sa sariling
pagkapuksa. Hindi kita titigan, lumalalim ang look
ng loob sa takot dahil wala sa dugo kong mamundok
at kung ika’y aking tititigan, baka ibigin kong maging akin
ang mga pampang na unang lulukubin
ng dagat mong hatid.

si Christmas, sa kulap na bumabalot sa Bundok Iraya. Mayo 2014.

ilan pang kuha mula sa Bundok Iraya, sa Batanes. Mayo 2014

Ilang kuha sa Bundok Iraya. Mayo 2014

Pagkikipagkilala

sa nayon ng Diura, Batanes. Mayo 2014

tatlong larawan ng Imnajbu, Batanes. Mayo 2014.