si Christmas, sa kulap na bumabalot sa Bundok Iraya. Mayo 2014.

ilan pang kuha mula sa Bundok Iraya, sa Batanes. Mayo 2014

Ilang kuha sa Bundok Iraya. Mayo 2014

Pagkikipagkilala

sa nayon ng Diura, Batanes. Mayo 2014

tatlong larawan ng Imnajbu, Batanes. Mayo 2014.

si Ron, sa isang kubling yungib sa dalampasigang Morong, sa Sabtang, Batanes. Mayo 2014.

Ilang tanawin mula sa daungan ng Sabtang. Mayo 2014.

Parola sa Sabtang, Batanes. Mayo 2014

Idjang sa Sabtang, Batanes. Mayo 2014

Pagdodorado.

sa nayon ng Diura, Batanes. Mayo 2014.